Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um PDF Books

Download Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um PDF books. Access full book title Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um by Mustaffa Abdullah, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um

Rasyid Rida Pengaruhnya Di Malaysia Penerbit Um
Author: Mustaffa Abdullah
Publisher: The University of Malaya Press
ISBN: 9831009215
Size: 15.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5167
Get Books

Rasyid Rida merupakan tokoh tafsir yang terkemuka. Idea, buah fikiran dan gagasan yang dilontar dalam karyanya Tafsir al-Manar boleh dijadikan panduan kepada umat Islam seluruhnya. Malahan agenda pembaharuan Islam yang diperjuangkan olehnya membawa pengaruh kepada perkembangan Islam khususnya di alam Melayu. Pembaharuan dalam beberapa bidang termasuk tafsir berjaya me-martabatkan pengajian tafsir ke tahap sewajarnya dengan menggunakan pelbagai metode, corak dan gaya dalam mentafsir al-Quran. Antara bentuk tafsir yang diketengahkannya menyentuh pelbagai aspek merangkumi agama, politik, masyarakat dan sebagainya. Rasyid Rida berusaha menghub-ungkan ajaran al-Quran dengan masyarakat di samping membuktikan Islam sebagai agama universal, abadi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan juga dilakukannya dalam sistem politik dengan mengemukakan gagasan kesatuan umat Islam sambil menolak sekularisasi Barat yang mem-isahkan agama dengan pentadbiran negara. Aliran pemikiran ini memberi kesan mendalam kepada perkembangan gerakan Islam khususnya di Malaysia. Tafsir al-Manar jugaadalah menifestasi da-ripada pemikirannya dalam memahami kandungan al-Quran. Idea-idea beliau yang terarah kepada pembaharuan Islam dalam aspek agama, pendidikan, sosial dan politik wajar diketengahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Islam. Penulisan buku ini juga mengenal pasti sumber dan metodologi yang digunakan oleh Rasyid Rida dalam mentafsir ayat al-Quran serta mengeten-gahkannya secara ilmiah sebagai rujukan kepada individu dan masyarakat