Keskul Dergisi 43 Sayi PDF Books

Download Keskul Dergisi 43 Sayi PDF books. Access full book title Ke K L Dergisi 43 Say by , the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Keskul Dergisi 43 Sayi full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Ke K L Dergisi 43 Say

Keskul Dergisi 43 Sayi
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 34.59 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6498
Get Books

EL-HAYY İSMİNİN TECELLİSİ OLAN 'SU'DA HAYAT VARDIR KEŞKÜL DERGİSİ'NİN 43. SAYISI: SU “… Su, bu asırda petrolden daha önemli olacak. Orta Doğu’daki gelecek savaş politik sebeplerden değil su yüzünden çıkacak …”; “Temiz su için amansız rekabet, gelecekte çatışma ve savaş sebebi olabilir.”; “… 21. yüzyılın savaşları su için yapılacak …”... Bunlar dünyayı yönetme hakkını kendinde bulan, türlü oyunlarla kaosa sürükledikleri ülkeleri barış götürüyoruz diye işgal eden, milyonlarca insana zulmedip milyonlarcasını da katleden kirli adamların temsilcilerinin sözleri... Gelecekte bir su savaşının çıkmasından o kadar endişe etmekteler ki, Suriye'de, Myanmar'da, Irak'ta ve silah zoruyla sömürdükleri, fakir bıraktıkları pek çok ülkede özellikle de Müslümanlara yapılanları göremeyecek kadar meşguller. Afrika'da insanların susuz kalması onların sorunu değil çünkü dünyadaki su kaynakları kendi kendine hızla tükeniyor. Ama gerçek böyle mi? el-Hayy isminin tecellisi olan suda hayat vardır. Canlı olan su diğer canlıların da canlı olma sebebidir. İslâm şehri su ile ayrılmaz bir bütünlük içinde yaşar. Bu şehirdeki su, seküler tasavvurun anladığı mânâda sadece beşerî ihtiyaçları temine yarayan işlevsel bir öğe değildir. Allah’ın lûtfettiği hayatın kaynağı olarak bir inayet-i Hakk ve bir tecellidir aynı zamanda. Sûfîler suyu, Hak’tan akıp gelen feyze, berekete, nimete, ilme, ma'rifete ve kalbin manevî hallerine benzetir ve suyun temizleme özelliğine bilhassa vurgu yaparlar. Su bir şifa kaynağıdır, maneviyat suya sirayet eder. Bu sebeple ki suyun bir hafızasının olduğu ve bilgiyi taşıdığı gerçeği bilim için yenidir, sûfîler için bu, hep bilinen bir gerçek olmuştur. Bu yüzden maddî manevî hastalığı bulunanlar, her dâim mânânın sirâyet ettiği sudan şifâ bulmuştur, bulmaya da devam etmekteler. Evvelce 16. sayısını da 'Su'ya ayıran Keşkül Dergisi, 43. sayısında da Allah (c.c.)'ın "Su ile her şeye hayat verdik.” buyurarak işaret ettiği 'su'yun derûnî mânâsına doğru yeni bir yolculuğa çıkarıyor okuyucusunu. Ecdâdımızın Fahr-i Kâinât Efendimiz ve sahâbîden tahsil ettiği suya hürmeti, insana ve mahlûkata şefkat şiârıyla Allah (c.c.)'ın rızasını umarak eşsiz hizmetlere dönüştürmeleri bu sayıda etraflıca işlenmiş. Suların Efendisi Zemzem, Peygamberler ve su ile ilgili mucizeleri, Âb-ı Hayat, Sûfîlerin suya bakışı, Suyun aklı, dervişin zikri, Mimar Sinan Su Yolları, Ayn-ı Zübeyde... Ve Suyun aşkı, Kerbelâ... 43. sayının kıymetli yazarlarından Prof. Dr. Sadeddîn Ökten'in belirttiği gibi: "İslâm tarihinde Evlâd-ı Rasûl’ü susuz bırakarak bunaltmaya çalışanlar ölümün ve hayatın sadece Rabbü’l-âlemin’in elinde olduğunu unutmuş görünüyor. O meydanda susuz kalarak dünya hayatına veda etmiş olanlar, bugün ve eminim ki ilerideki zamanlarda hatıraları ve muhabbetleriyle herkesten daha diri olarak tâbe kıyamet yaşayacaklardır." Daha pek çok güzel konunun işlendiği Keşkül'ün 43 sayısındaki yazarlardan bazıları: Prof. Dr. Sadeddîn Ökten, Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Doç. Dr. Ahmed Sacid Açıkgözoğlu, Dr. Esra Kırsever, Belkıs Kılıçkaya, Ali Tunç,...
Keşkül Dergisi 43. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2017-10-31 - Publisher:
EL-HAYY İSMİNİN TECELLİSİ OLAN 'SU'DA HAYAT VARDIR KEŞKÜL DERGİSİ'NİN 43. SAYISI: SU “… Su, bu asırda petrolden daha önemli olacak. Orta Doğu’daki gelecek savaş politik sebeplerden değil su yüzünden çıkacak …”; “Temiz su için amansız rekabet, gelecekte çatışma ve savaş sebebi olabilir.”; “… 21. yüzyılın savaşları su için yapılacak …”...
Keşkül Dergisi 39. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2016-07-31 - Publisher: Sufi
“MÜBAREK BELDELERİ ZİYARET EDENLER ÜMMETİN ELÇİLERİDİR” ‘HİCÂZ EDEBİ’ KEŞKÜL’ÜN 39. SAYISINDA “Coğrafî olarak Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münevvere ve Cidde sancaklarından oluşan Hicâz vilâyeti, iki haremi ifade eden Haremeyn tâbiriyle anılmış, genellikle Haremeyn-i Şerîfeyn, Haremeyn-i Muhteremeyn ve Haremeyn-i Muharremeyn diye vasıflandırılmıştır. Fakat ecdâdımız, Haremeyn veya Hicâz’a çoğunlukla Kudüs-i Şerîf’i de dâhil
Keşkül Dergisi 34. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2015-03-31 - Publisher:
KEŞKÜL DERGİSİ 34. SAYISINDA KENDİ GÖK KUBBEMİZ ALTINDAKİ ‘CEMAAT-CEMİYET VE MİLLET’İ ARIYOR Ecdâdın kendi gök kubbemiz düşüncesini yansıtan ve her zamanki gibi ince bir san’at zevkinin ürünü olan kapağıyla raflardaki yerini alan Keşkül Dergisi, 34. sayısıyla içtimâî hayattan uzak olmadığını bir kez daha gösterdi. Ve gündemdeki konuları ‘Kendi gök kubbemiz’
Keşkül Dergisi 31. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2014-06-30 - Publisher:
“EDEB BİR TÂC İMİŞ NÛR-İ HUDÂ’DAN GİY OL TÂCI EMÎN OL HER BELÂDAN” Padişahlar altına, gümüşe ve bakıra damga vururlar, ki hangi padişahın akçesidir ayân olur. Mürşid-i kâmil olan zâtlar da fukarâsı belli olsun diye mürîdlerine damga-i nişan verir, bunun da ismini tâc ve sikke tâbir ederler. Dervişin vücûdu bir
Keşkül Dergisi 28. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2013-09-30 - Publisher:
Sultânü’l-Evliyâ Ahmed Er-Rifâî-m Vârisü’l-Enbiyâ Ahmed Er-Rifâî Fahr-i Kâinât Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in nurlu soyundan gelen Seyyid Ahmed er-Rifâî Hazretleri’nin Irak’ın Vâsıt şehrinde XII. yy’da tesis ettiği Rifâiyye yolu; zaman içinde başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir tarafına ulaşırken, XIII. yy gibi erken bir tarihte Anadolu’da; Kayseri, Samsun
Keşkül Dergisi 37. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2015-12-31 - Publisher:
Rûmeli ve Balkanlar ecdâdımız için her zaman ayrı bir hususiyete sahip olmuştur. Peki niçin Rûmeli ve Balkanlar mühimdir bizim için? Gâzi dervişler hangi saikle son demlerinde bile o topraklara gidip çerağ uyandırmışlardır? Buradan hareketle Keşkül Dergisi'nin 37. sayısını Rûmeli ve Balkanlar'a ayırdık. Prof. Dr. Mustafa Kara, Cem Sultan ve Saltuknâme
Keşkül Dergisi 25. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2012-12-31 - Publisher:
Bir İmparatorluk Dili: Osmanlıca Osmanlıca müstakil bir lisân mıdır, değil midir; liselerde ders olarak okutulsun mu okutulmasın mı gibi tartışmalar, harf inkılâbından bu yana gerek basında gerekse devlet nezdinde zaman zaman alevlenerek devam etti. Geçmişine vâkıf olanların gelecek tasavvurunun daha sağlam olacağı düşüncesinden hareketle çocuklarımıza Osmanlıca öğretelim, diyenler ve bunu
Keşkül Dergisi 40. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2016-12-31 - Publisher:
UNESCO'nun, Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri'nin vefatının 850. yıldönümü nedeniyle 2016-2017 yılını Ahmed Yesevî Yılı ilan etmesiyle birlikte yıl boyunca çeşitli sempozyumlar ve etkinlikler düzenlendi. Karar kapsamında yapılan bu sempozyum ve etkinliklerin büyük çoğunluğu Ahmed Yesevî Hazretleri heterodoks muydu, değil miydi; efsane miydi gerçek miydi demekten öteye geçemese de UNESCO'nun aldığı
Keşkül Dergisi 32. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2014-09-30 - Publisher:
MÜRŞİD ELİNDE MÜRÎD GASSAL ELİNDE MEYYİT GİBİ OLMALIDIR KEŞKÜL’ÜN 32. SAYI KONUSU: MÜRÎD MÜRŞİD İLİŞKİSİ Tasavvuf insan yetiştirir, gaye insana kendini bildirerek ahlâk-ı Muhammediyye’yi giydirmek ve bu istikamet üzere Allah’a vâsıl etmektir. İşte bu süreç, hakîkî bir mürşidin nazarı ve tasarrufu altında geçer. Seyr ü sülûk da denilen bu çetin
Keşkül Dergisi 41. Sayı
Language: tr
Pages: 128
Authors:
Categories:
Type: BOOK - Published: 2017-03-31 - Publisher:
"MUHABBET ADAMI DA PİŞİRİR YEMEĞİ DE" "TASAVVUFTA LOKMA" KEŞKÜL DERGİSİ'NİN 41. SAYISINDA Dervişlik mesleğinde olanların yanı sıra asırlarca fakir fukaranın, kimsesizlerin, maddî manevî müşkülü ve psikolojik problemleri bulunanların sığınağı olan tekkeler, her sosyal statüden insanın muhabbetle edeb tahsil ettiği mekânlar olmuş, kurulan bereketli sofralarda yenilen lokmalarla doyan insanlar, yine bu