Dogu Ve Guneydogu Icin Oz Kaynakla Kalkinma Modeli


Dogu Ve Guneydogu Icin Oz Kaynakla Kalkinma Modeli
Author: Dr. Nurettin AYDIN
Publisher: Dr. Nurettin AYDIN (dr.nua)
ISBN:
Size: 43.71 MB
Format: PDF, ePub
View: 2453
Get Books

Do U Ve G Neydo U I In Z Kaynakla Kalk Nma Modeli

Dogu Ve Guneydogu Icin Oz Kaynakla Kalkinma Modeli by Dr. Nurettin AYDIN, Do U Ve G Neydo U I In Z Kaynakla Kalk Nma Modeli Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Do U Ve G Neydo U I In Z Kaynakla Kalk Nma Modeli books, Eşitsizliğin çeşitli boyutları vardır; kişiler arası, gruplar arası, ülkeler arası, ülkedeki bölgeler arası; paylaşımda eşitsizlik, sosyal haklarda eşitsizlik, fırsatlarda eşitsizlik vs. Bölgeler arası eşitsizlik bir etnik coğrafya ile örtüştüğünde, özellikle de o bölgedeki etnisite, devlete egemen olan etnisiteden farklı ise, bu defa eşitsizlik siyasi bir bağlamda çatışmanın zemini haline gelebilmekte ve meşruiyet kazandırmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınması için GAP, DAP, DAKAP, DOKAP... gibi bir dizi proje uygulanmış, bir dizi teşvik politikaları uygulanmış olmasına rağmen, hala neden kalkınma sağlanamamıştır? Bunun nedenlerinden biri, kağıt üzerinde çok vasıflı, diplomalı, kariyerli, yüksek mevkilerde oturan uzmanların saha gerçekliğinden uzak olmaları, planların dünyanın farklı yerlerindeki kitabi bilgilerden esinlenildiği ile ilgilidir. Hiç biri küçük bir işletmeyi bile işletmemiş ve bunu pratikte başarabildiğini kanıtlamamıştır. Köyü kalkındırmadan söz edenler köyde gidip bizzat bir proje uygulama zahmetine girmemiştir, kooperatifçilikten söz edenler bir kooperatif kurmamıştır ve hangi zorlukların aşılması için, devletin üst mevkilerinde hangi kolaylaştırıcıların yasalaştırılması gerektiğini bilmezler, üstelik kitabi bilginin dışında bölge sosyolojisini de yerinde bilmezler. İkinci bir nedeni de kalkınmanın gerçekte iç dinamiklerle, saha gerçekliğine uygun şekilde ve aktörlerin kendileri tarafından içselleştirilerek olması gerekliliğidir. Dışarıdan gelen kısmi teşvikler, içeride doğru bir program yoksa, kısmi ilerlemenin ötesine geçemez. Bu çalışma, eşitsizlik teorisini farklı birkaç perspektiften irdeleyerek, sunulan modele önce fikri altyapı hazırlamaktadır. Çünkü mevcut liberal ekonomik sistem ve liberal siyasal sistemlerin kendi işleyişlerinden doğan yapısal eşitsizlikler vardır. Liberal ekonomideki üretici hegemonyasının tezahürü olan arz-talep dengesi yerine burada, tüketimin kalkınma için araçsallaştırıldığı ve birçok eşitsizliği dengelediği yeni bir model sunulmaktadır. Bu model temelinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasının sağlanması yanında, Türkiye veya dünyanın başka yerlerindeki az-gelişmiş bölgelerin kalkınması da aynı yolla sağlanabilecektir. Bununla birlikte küçük esnaf, küçük üretici, küçük perakendecilerin büyük fabrikalar ve marketler zinciri karşısında işlerini koruyabilecekleri, hatta piyasada örgütlü bir hakimiyet kurabilecekleri, işsizliğin azaltıldığı bir modeldir bu. Çünkü bakkalın, mahalle manavının, zanaatkarın, iki ineği olan köylünün, bir dönüm tarlası olan çiftçinin büyük sermaye karşısında ayakta durması gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Buradaki model daha adil, daha insani, daha sağlıklı bir kalkınma modeli önermektedir.


Doğu ve Güneydoğu için Öz-kaynakla Kalkınma Modeli
Language: tr
Pages: 200
Authors: Dr. Nurettin AYDIN
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Dr. Nurettin AYDIN (dr.nua)
Eşitsizliğin çeşitli boyutları vardır; kişiler arası, gruplar arası, ülkeler arası, ülkedeki bölgeler arası; paylaşımda eşitsizlik, sosyal haklarda eşitsizlik, fırsatlarda eşitsizlik vs. Bölgeler arası eşitsizlik bir etnik coğrafya ile örtüştüğünde, özellikle de o bölgedeki etnisite, devlete egemen olan etnisiteden farklı ise, bu defa eşitsizlik siyasi bir bağlamda çatışmanın zemini haline gelebilmekte
Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
Language: de
Pages: 1172
Authors: N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2018-08-01 - Publisher: Schäffer-Poeschel
Hilft die Mietpreisbremse, erschwingliche Wohnungen zu finden? Welche Auswirkungen hat der Mindestlohn? Sind die Handelsbilanzdefizite der USA ein Problem? Was bedeuten negative Zinsen für Europa? Diese griffigen Beispiele machen klar: Volkswirtschaft findet mitten im Leben statt. Das ebenso fundierte wie wirklichkeitsnahe Lehrbuch avancierte weltweit zum Bestseller - auch wegen seiner
Geschichte der Inflationen
Language: de
Pages: 324
Authors: Richard Gaettens
Categories: Economic history
Type: BOOK - Published: 1982 - Publisher:
Books about Geschichte der Inflationen
Wirtschaftsatlas Deutschland
Language: en
Pages: 192
Authors: Detlef Gürtler
Categories: Germany
Type: BOOK - Published: 2010 - Publisher:
Books about Wirtschaftsatlas Deutschland
Die Russen in Deutschland
Language: de
Pages:
Authors: Norman M. Naimark
Categories: Germany
Type: BOOK - Published: 1977 - Publisher:
Books about Die Russen in Deutschland
Academic Entrepreneurship
Language: de
Pages: 393
Authors: Achim Walter, Michael Auer
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2010-11-22 - Publisher: Springer-Verlag
Die Autorinnen und Autoren des vorliegenden Sammelbandes gehen der Frage nach, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Unternehmensgründung aus der Forschung gegeben sein müssen.
Karl der Grosse
Language: en
Pages: 472
Authors: Rosamond McKitterick
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher:
Books about Karl der Grosse
Auf der Höhe der Zeit
Language: de
Pages: 341
Authors: Matthias Platzeck
Categories: Socialism
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about Auf der Höhe der Zeit
Städte als Marken
Language: de
Pages: 217
Authors: Thorsten Kausch
Categories: Socialism
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher:
Books about Städte als Marken
Abhängige Akkumulation und Unterentwicklung
Language: en
Pages: 242
Authors: Andre Gunder Frank
Categories: Capitalism
Type: BOOK - Published: 1980-01 - Publisher:
Books about Abhängige Akkumulation und Unterentwicklung