Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Language: hy
Pages: 502
Authors: Արսէն Այտընեան
Categories: West Armenian dialect
Type: BOOK - Published: 1866 - Publisher:
Books about Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Language: hy
Pages: 280
Authors: Արսէն Այտընեան
Categories: Armenian language, Modern
Type: BOOK - Published: 1883 - Publisher:
Books about Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի
Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերեէն լեզուի
Language: hy
Pages: 266
Authors: Արսէն Այտընեան
Categories: West Armenian dialect
Type: BOOK - Published: 1867 - Publisher:
Books about Քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերեէն լեզուի
Izvestii︠a︡
Language: hy
Pages:
Authors: Արսէն Այտընեան
Categories: Social sciences
Type: BOOK - Published: 1965 - Publisher:
Books about Izvestii︠a︡
Ժամանակակից Հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն)
Language: hy
Pages: 399
Authors: Ashot Muradi Sukʻiasyan
Categories: Armenian language, Modern
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Books about Ժամանակակից Հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն)
Handes amsorya
Language: hy
Pages:
Authors: Ashot Muradi Sukʻiasyan
Categories: Armenian language
Type: BOOK - Published: 1891 - Publisher:
Books about Handes amsorya
Banber Erevani Hamalsarani
Language: hy
Pages:
Authors: Ashot Muradi Sukʻiasyan
Categories: Social sciences
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:
Books about Banber Erevani Hamalsarani
Հայ լեզվաբանության պատմություն
Language: hy
Pages:
Authors: Էդուարդ Բագրատի Աղայան
Categories: Armenian language
Type: BOOK - Published: 1958 - Publisher:
Books about Հայ լեզվաբանության պատմություն
Вестник общественных наук
Language: hy
Pages:
Authors: Էդուարդ Բագրատի Աղայան
Categories: Armenia
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Books about Вестник общественных наук
Հայոց Հայրիկ
Language: hy
Pages:
Authors: Hayk Achēmean
Categories: Armenia
Type: BOOK - Published: 1929 - Publisher:
Books about Հայոց Հայրիկ