УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ
Language: uk
Pages:
Authors: Письменний В.В., та ін.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: збірн. тез. доп. Першої Інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ, м. Тернопіль, 14 квіт. 2015 р. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 130 c. У збірнику тез доповідей розглянуто коло питань, що стосуються вивчення проблем і розробки основних напрямів вдосконаленням
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ
Language: uk
Pages:
Authors: Письменний В.В., та ін.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher:
Друга Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНУ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ І ПРАКТИКІВ» м. Тернопіль, 11 квітня 2016 р. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: Кириленко О.П. – завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ, д.е.н., професор. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: Дем’янишин В.Г. – професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ, д.е.н.,
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК наукових та навчально-методичних праць доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр. (2-ге вид., перероб. і доп.)
Language: en
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.: бібліограф. покажчик. – 2-ге вид., перероб і доп. / Уклад. В.В. Письменний. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 38 с. У бібліографічному покажчику подано перелік наукових статей, монографій, тез доповідей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК наукових праць доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2015 рр.
Language: uk
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Наукові праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2015 рр.: бібліограф. покажчик / Уклад. В.В. Письменний. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 16 с. У бібліографічному покажчику подано перелік наукових статей, монографій, тез доповідей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Письменного Віталія
Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.
Language: uk
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Наукові та навчально-методичні праці Письменного Віталія Валерійовича за 2004–2016 рр.: бібліограф. покажчик. – 2-ге вид., перероб і доп. / Уклад. В.В. Письменний. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 38 с. У бібліографічному покажчику подано перелік наукових статей, монографій, тез доповідей, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
#аналізуємобюджет: доступно про головне
Language: uk
Pages: 76
Authors: Малиняк Б., Горин В., Письменний В.
Categories:
Type: BOOK - Published: 2017-09-08 - Publisher: ZAZAPRINT
Малиняк Б., Горин В., Письменний В. #аналізуємобюджет: доступно про головне: посібник / за ред. Б. Малиняка. Тернопіль: ZAZAPRINT, 2017. 76 с. Посібник про найважливіші речі, що стосуються бюджету. Автори в доступній формі пояснюють призначення бюджету та можливості одержання необхідної інформації. У книзі описано, яким чином оцінювати видатки бюджету, як побачити
Питання загальності оподаткування в християнській догматиці
Language: en
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Письменний В.В. Питання загальності оподаткування в християнській догматиці // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: збірн. тез. доп. Першої Інт.-конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ, м. Тернопіль, 14 квіт. 2015 р. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 90–92.
Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів: проблеми методології та практики
Language: un
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Письменний В.В. Розрахунок планових показників доходів місцевих бюджетів: проблеми методології та практики / В.В. Письменний // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків: збірн. тез. доп. Другої Всеукр. Інт.-конф., м. Тернопіль, 11 квіт. 2016 р. – Тернопіль: Вектор, 2016. – C. 90–93.
Вплив християнської моралі на етику оподаткування
Language: un
Pages:
Authors: Письменний В.В.
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Письменний Віталій Валерійович
Письменний В.В. Вплив християнської моралі на етику оподаткування // Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації: матер. ІІІ Всеукр. наук. Інт.-конф., 15 трав. 2015 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Вектор, 2015.
МАТЕРІАЛИ X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток» 18-19 квітня 2018 р.
Language: uk
Pages:
Authors: Шкодовський Ю.М., Альсадун Мунтасиp Асаад, Аль-хавари Юсеф Рияд, Андріянова О.А.
Categories:
Type: BOOK - Published: 2018-04-18 - Publisher: ХНУБА
Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток». Тези доповідей. Частина 1 – Харків: ХНУБА, 2018. – 308 с.